Agjencia shqiptoi masën e vërejtjes ndaj TV Sonce

image_pdfimage_print

Shkup 27.12.2017. – Gjatë mbikëqyrjes së rregullt programore ndaj TV Sonce, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele konstatoi se në edicionin e reprizës së emisionit bisedues-argëtues “Na shank”, të emetuar më datë 17 nëntor 2017, , është bërë nxitje direkte për blejre të mallrave dhe shërbimeve si dhe rekomandimi i tyre i veçantë promovues.

Për këtë shkelje, është shqiptuar masa e vërejtjes dhe është dhënë afat kohor prej 30 ditëve për harmonizim ligjor.

Masa e shqiptuar mund të merret në këtë link:

TV Sonce – neni 55 paragrafët 6 dhe 7 nga LSHMAA – 27.12.2017Accessibility

Accessibility