Analiza të tjera/publikacione

image_pdfimage_print

Analiza e strukturës e të punësuarve:

pdf icon Analiza e strukturës e të punësuarve në industrinë radiodifuzive në vitin 2015

pdf icon Analiza e strukturës e të punësuarve në industrinë radiodifuzive në vitin 2014

pdf icon Analiza e strukturës e të punësuarve në industrinë radiodifuzive në vitin 2013

pdf icon Analizë e strukturës e të punësuarve në industrinë radiodifuzive sipas përkatësisë etnike në vitin 2012

pdf icon Analizë e strukturës e të punësuarve në industrinë radiodifuzive në bazë të përkatësisë etnike

pdf icon Analizë e strukturës e të punësuarve në industrinë radiodifuzive në vitin 2011

pdf icon Analizë e strukturës  e të punësuarve në industrinë radiodifuziove në vitin 2010

 

Analiza për pagesën e kompensimit të lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive:

pdf icon Analizë e ndjekjes së obligimeve të radiodifuzerëvepër pagesen e kompensimit të lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive në periudhë prej 1 janar deri më 30 qershor të vitit 2012

pdf icon Analizë gjysëm vjetore  e ndjekjes së obligimeve të radiodifuzerëve për pagesën e kompensimit e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive në periudhë prej 1 janar deri më 30 qershor të vitit 2012

pdf icon Analizë e ndjekjes së obligimeve të radiodifuzerëve për pagesën e kompensimit të lejes për të ushtruar veprimtari radiodifuzive në perudhë prej 1 qershor deri më 31 nëntor  2011 година

pdf icon Analiza e mbikëqyrjes në bazë të detyrimeve të rrjetit të komunikimit publik dhe aktivitet e tjera të Sektorit për pengimin e piraterisë dhe mbrojtjes të Drejtave të Autorit e të Drejtave të Ngjashme për kuartalin e dytë në vitin 2011.


pdf iconShpjegues për monitorimin e „gjuhës së urrejtjes“Accessibility

Accessibility