image_pdfimage_print

Më 27 qershor 2018 (e mërkur) me fillim prej ora 12, Agejncia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele do ta mbaje takimin e dytë publik për vitin 2018.

Më shumë inormacione për ngjarjen në banerin “Takimi I dytë publik”

Shqiptohet masa e vërejtjes ndaj TV Spektra

image_pdfimage_print

Shkup, 13.06.2018. – Në bazë të mbikëqyrjes së jashtëzakonshme programore pas parashtresës së marrë ndaj programit të TV Spektra si dhe mosrespektimit që është konstatuar sipas nenit 54 paragrafi 5 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Agjencia e shqipton masën e vërejtjes

Raporte nga mbikëqyrja e jashtëzakonshme pas parashtresave

image_pdfimage_print

Shkup, 12.06.2018 – Në bazë të parashtresave të marra, Agjencia realizoi një mbikëqyrje të jashtëzakonshme programore ndaj programit të TV Spektra nga Labunishta. Parashtresat kanë të bëjnë me respektimin e parimeve nga neni 48 dhe neni 54 paragrafi 3 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele

Shqiptohet masa e vërejtjes ndaj Radio FM

image_pdfimage_print

Shkup, 11.06.2018. – Agjencia shqiptoi masën e vërejtjes, ndaj Radios RFM, në bazë të një mbikëqyrje të jashtëzakonshme programore me detyrë zyrtare lidhur me mosrespektimin e konstatuar të obligimit për zbatimin e së paku 80% të konceptit programor për të cilin i është dhënë leja gjatë një jave

Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese ndaj magazinës Porta 3

image_pdfimage_print

Shkup, 11.06.2018. – Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese ndaj Shoqërisë për veprimtari publicistike BIRO PRES SHPK Shkup, botues i magaznës Porta 3, është bërë mbikëqyrje kontrolluese me qëllim që të konstatohet nëse ky botues i mediumit të shtypit ka vepruar sipas vendimit të shqiptuar për masën e vërejtjes

line


Accessibility

Accessibility