image_pdfimage_print

Mbikëqyrje e rregullt administrative ndaj të gjithë 124 radiodifuzerëve

image_pdfimage_print

Shkup, 20.04.2018. – Agjencia ka realizuar mbikëqyrje të jashtëzakonshme administrative ndaj të gjithë 124 radiodifuzerëve që kanë emetuar program të radios dhe televizionit, me qëllim që të konstatojë nëse të njëjtit kanë bërë ndryshime në strukturën pronësore pa e njoftuar Agjencinë dhe pa u lejuar i njëjti aktivitet nga e njëjta

Mbikëqyrje administrative ndaj të gjithë 124 radiodifuzerëve

image_pdfimage_print

Shkup, 20.04.2018. – Në pajtim me Planin vjetor për mbikëqyrje administrative,  realizua mbikëqyrje e rregull administrative ndaj të gjithë 124 radiodifuzerët emetojnë program të radios dhe televizionit, në lidhje me obligimin që deri më 31 mar 2018, në një formular të posaçëm t ëcaktuar nga Agjencia, të dorëzojnë të dhënat për strukturën pronësore; redaksinë; burimet e financimit dhe të hyrat dhe shpenzimet e realizuara në vitin 2017.

line


Accessibility

Accessibility