image_pdfimage_print

Masë e vërejtjes ndaj RTM1, RTM2 dhe TV Nova

image_pdfimage_print

Shkup, 12.02.2018. – Аgjencia gjatë mbikëqyrjes programore ndaj shërbimeve programore të Radiotelevizionit të Maqedonisë RTM1 dhe RTM2 dhe TV Nova, konstatoi mosrespektim të dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me obligimet për plotësimin e kuotës për program të krijuar burimor, me ç’rast u shqiptua masa e vërejtjes.

Mbikëqyrje kontrolluese ndaj operatorit Total TV

image_pdfimage_print

Shkup, 12.02.2018. – Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese programore ndaj operatorit të rrjetit publik të komunikimit elektronik Total TV nga Shkupi, me qëllim që të konstatohet nëse është vepruar sipas masës së shqiptuar paraparake, lidhur me ritrnasmetimin e shërbimeve programore që nuk janë të regjistruar në Agjenci.

Mbikëqyrje e rregullt programore ndaj 6 operatorëve kabllor

image_pdfimage_print

Shkup, 07.02.2018. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje të rregullt programore ndaj operatorëve kabllor VINSAT KABEL nga Vinica, INFEL – KTV nga Ohri, KABEL-NET nga Strumica, NEOTEL nga Shkupi, PET NET nga Gjevgjelia dhe ALTRA-SAT 2000 nga Ohri

line


Accessibility

Accessibility