image_pdfimage_print

Mbikëqyrje kontrolluese administrative ndaj radio BI KI AL

image_pdfimage_print

Shkup, 17.08.2018. – Pas mbikëqyrjes së realizuar kontrolluese ndaj radio BI KI AL nga Manastiri, Agjencia konstatoi se janë plotësuar kushtet minimale kadrovikle për punë, të përcaktuara sipas Rregullores për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e elejes për emetim të radios dhe televizionit.

Mbikëqyrje e rregullt administrative ndaj TV Nova

image_pdfimage_print

Shkup, 15.08.2018. –  Në lidhje me respektimin e Rregullorës për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për emetim të radios dhe televizionit, është realizuar mbikëqyrje e jashtëzakonshme administrative

line


Accessibility

Accessibility