Ballina

Mbikëqyrje e jashtëzakonshme administrative ndaj Telekanal A1

Shkup, 14.03.2018. – Agjencia realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme administrative ndaj Telekanal A1 nga Strumica, lidhur me respektimin e obligimeve nga Rregullorja për kushtet minimale teknike, hapsinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për emetim të radios ose televizionit

Diskriminim, mosdurim dhe gjuhë e urrejtjes në “Milenko Nedelkovski shou”

Shkup, 13.03.2018. – Me mbikëqyrjen e jashtëzakonshme të realizuar me detyrë zyrtare ndaj emisionit “Milenko Nedelkovski shou” të emetuar në TV Alfa, më 27 janar 2018, Agjencia konstatoi se në këtë edicion janë shprehur disa deklarata dhe qëndrime me të cilat nxitet dhe përhapet diskriminimi, mosdurimi dhe urrjetja në bazë të përkatësisë etnike.

Mbikëqyrje e jashtëzakonshme programore ndaj TV Kanal 5

Shkup, 08.03.2018. – Agjencia me detyrë zyrtare realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme programore të emisionit “Samo vistina”, të emetuar më 28 shkurt 2018 në TV Kanal5, me ç’rast konstatoi se në emission janë shprehur paragjykime stereotipe në bazë gjinore, konkretisht në lidhje me gratë dhe statusin e tyre martesor

Më shumë artikuj…–>

line

SitemapPyetjet më të parashtruara