Njoftim për hapje publike për paraqitje dhe pjesmarrje në konkursin publik

image_pdfimage_print

Shkup, 17.10.2018. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në mbledhjen e 30-të nga data 16.07.2018, solli Vendim për shpallje të konkursit publik për ndarje të lejes për institucion joprofitabil të radiodifuzionit për emetim të radios në shërbim programor të nivelit lokal, në rajonin e komunës së Strumicës UP1 – 08-388 nga data 16.07.2018 (i publikuar më datë 18.07.2018 në „Gazetë zyrtare të Republikës së Maqedonisë“, nr.132/18).[…]

Aktvendim për vërejtje dhe për ç’kyçje të ritransmetimit të shërbimeve programore të MULTIMEDIA-NET

image_pdfimage_print

Shkup, 05.10.2018. – Agjencia në bazë të mbikëqyrjes së jashtëzakonshme programore dhe ritransmetimit të konstatuar të shërbimeve RTS 1, RTS 2, Ring TV, Cartoon Netëork, Boomerang, Erox, Eroxxx, Film Box Plus, Film Box, Docu Box, Fight Box, Fashion Box, Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Sport Klub 4, Lov I Ribolov, Cinemania, Sky Sport 2, b Action TV, HBO, Tring Sport 3, Tring Sport 2, RTL, Vox, RTL 2, Super RTL, HRT 2, Duga TV, Nova TV (Koraci) dhe Hustler[…]

Mbikëqyrje e jashtëzakonshme administrative ndaj operatorit Multimedija-Net

image_pdfimage_print

Shkup, 04.10.2018. – Ndaj operatorit Multimedija-Net nga Shkupi është krye një mbikëqyrje e jashtëzakonshme programore, në lidhje me obligimet për rregullat e ritransmetimit të shërbimeve prograsmore me pornografi, titrimit dhe ritransmetimit të shërbimeve të radiodifuzerëve vendas vetëm në zonën e shërbiimit për të cilën kanë marrë leje për emetim të radios ose televizionit, si dhe për ritransmetimin e shërbimeve programore të regjistruara në Agjenci.[…]Accessibility

Accessibility