Shqiptohet masa e vërejtjes ndaj Radio FM

image_pdfimage_print

Shkup, 11.06.2018. – Agjencia shqiptoi masën e vërejtjes, ndaj Radios RFM, në bazë të një mbikëqyrje të jashtëzakonshme programore me detyrë zyrtare lidhur me mosrespektimin e konstatuar të obligimit për zbatimin e së paku 80% të konceptit programor për të cilin i është dhënë leja gjatë një jave[…]

Shqiptohet masa e vërejtjes ndaj Nasha TV

image_pdfimage_print

Shkup, 08.06.2018.  Agjencia shqipton masën e vërejtjes në bazë të një mbikëqyrje të rregullt administrative ndaj programit të Nasha TV si dhe mosrespektimit të konstatuar të obligimit për publikimin e të dhënave me të cilat identifikohen autorët që kanë marrë pjesë në përgatitjen e përmbajtjeve, bartësin e të drejtave autoriale, personin përgjegjës të mediumit, redaksinë, prejardhjen dhe datën e produksionit të veprave audiovizuele, emrin e mediumit ku është marrë përmbajtja, etj[…]

Mbikëqyrje programore ndaj 12 radiodifuzerëve – vepra të producentëve të pavarur

image_pdfimage_print

Shkup, 06.06.2018 – Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt programore ndaj TV Alsat – M, TV Kompani 21-M, Radiotelevizioni i Maqedonisë RTM 1, Nasha TV, TV Telma, TV 24 Vesti, Alfa TV, TV Kanal 5, TV Kanal 5 Plus, TV Shenja, TV Sitel dhe TV Sonce, në lidhje me obligimin që nga buxheti i dedikuar për programe, të ndajnë së paku 10% për vepra audiovizuele evropiane nga producentë të pavarur, me ç’rast së paku gjysma e tyre duhet të jenë të prodhuar gjatë pesë viteve të fundit[…]Accessibility

Accessibility