Është miratuar metodologjia për monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor gjatë proceseve zgjedhore

image_pdfimage_print

Shkup, 08.02.2019 – Në seancën e 7-të të djeshme për vitin 2019, Këshilli I Agjencisë në pajtueshmëri me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Zgjedhor me 5 shkurt 2019, e miratoi metodologjinë për monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor gjatë proceseve zgjedhore  nëpërmjet serviseve programore të radios dhe televizioneve gjatë proceseve zgjedhore[…]

Vërejtje publike ndaj operatorit Total TV

image_pdfimage_print

Shkup, 29.01.2019. – Këshilli i Agjencisë solli vendim për vërejtje publike si dhe për ç’kyçje të ritransmetimit të shërbimeve programore që kontestohen, për shkak të ritransmetimit të konstatuar të 73 shërbimeve programore që nuk janë të përfshirë me vërtetimet për regjistrimin e shërbimeve programore të Agjencisë.[…]

Mbikëqyrje e rregullt programore ndaj operatorëve Inel Internacional, KDS-Kabel Net, Robi i Skrembl

image_pdfimage_print

Shkup, 29.01.2019. – Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt programore ndaj operatorëve Inel Internacional, KDS-Kabel Net, Robi dhe Skrembl, në lidhje me respektimin e obligimeve për regjistrimin e shërbimeve programore dhe titrimit të shërbimeve programore që këto operatorë i ritransmetojnë. Gjatë mbikëqyrjes nuk janë konstatuar shkelje të LSHMAA.
[…]Accessibility

Accessibility