Masë e vërejtjes ndaj RTM1, RTM2 dhe TV Nova

image_pdfimage_print

Shkup, 12.02.2018. – Аgjencia gjatë mbikëqyrjes programore ndaj shërbimeve programore të Radiotelevizionit të Maqedonisë RTM1 dhe RTM2 dhe TV Nova, konstatoi mosrespektim të dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me obligimet për plotësimin e kuotës për program të krijuar burimor, me ç’rast u shqiptua masa e vërejtjes.

Masa ndaj RTM 1 dhe RTM 2 u shqiptua për shkak të mosemetimit të së paku 60% të programit të krijuar burimor në Republikën e Maqedonisë në gjuhën maqedonase, e as faktin se së paku gjysma e programit duhet të emetohet në periudhën nga ora 07:00 deri në 19:00, ndërsa ndaj TV Nova, për shkak të mosemetimit të së paku 8 orëve gjatë javës, në periudhën nga ora 07:00 deri në 19:00, muzikë nga autorë maqedonase dhe autorë të bashkësive etnike që nuk janë shumicë në RM, si dhe për mossigurimin e shpërndarjes proporcionale – 50% muzikë popullore dhe 50% argëtuese.

Masat e shqiptuara mund të merren në këto linke: 

– Shërbimi i parë programor RTM1 (neni 92 paragrafët 2 dhe 14 nga LSHMAA) – 12.02.2018
– Shërbimi i dytë programor RTM 2 (neni 92 paragrafët 2 dhe 14 nga LSHMAA) – 12.02.2018
– TV Nova – (neni 92 paragrafët 4 dhe 6 nga LSHMAA) – 12.02.2018Accessibility

Accessibility