Mbikëqyrje e rregullt programore ndaj 6 operatorëve kabllor

image_pdfimage_print

Shkup, 07.02.2018. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje të rregullt programore ndaj operatorëve kabllor VINSAT KABEL nga Vinica, INFEL – KTV nga Ohri, KABEL-NET nga Strumica, NEOTEL nga Shkupi, PET NET nga Gjevgjelia dhe ALTRA-SAT 2000 nga Ohri, lidhur me dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me obligimet për titrimin në gjuhën maqedonase ose në gjuhën e bashkësisë joshumicë në RM si dhe për regjistrimin e shërbimeve programore në Agjenci.
Me mbikëqyrjet është konstatuar se operatorët kabllor kanë vepruar sipas dispozitave të LSHMAA.

Raportet mund të merren në këto linke:

VINSAT KABEL – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nga LSHMAA) – 07.02.2018
INFEL-KTV (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nga LSHMAA) – 07.02.2018
KABEL-NET neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nga LSHMAA) – 07.02.2018
NEOTEL – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nga LSHMAA) – 07.02.2018
PET NET – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nga LSHMAA) – 07.02.2018
ALTRA – SAT 2000 – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nga LSHMAA) – 07.02.2018Accessibility

Accessibility