Mbikëqyrje kontrolluese administrative ndaj magazinës “Shtipski gllas”

image_pdfimage_print

Shkup, 15.02.2018. – Agjencia realizoi një mbikëqyrje kontrolluese administrative ndaj IV-AN PRINT 16 botues të magazinës “Shtipski gllas”, me qëllim që të konstatohet nëse ky medium i shtypit ka vepruar sipas aktvendimit për masën e vërejtjes, që i është shqiptuar për mosplotësimin e obligimit për publikimin e të dhënave për selinë, redaksinë, shtypshkronjën, tirazhin dhe datën e botimit ose ribotimit.

Me mbikëqyrjen është konstatuar se në tërësi është vepruar sipas aktvendimit të shqiptuar paraprak nga ana e Agjencisë.

Raportin mund ta merrni në këtë linkAccessibility

Accessibility