Mbikëqyrje kontrolluese administrative ndaj TV Kanal 5 Plus

image_pdfimage_print

Shkup, 10.07.2018. – Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese administrative ndaj TV Kanal 5 Plus, në lidhje me respektimin e obligimeve nga Rregullorja për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për emetim të radios dhe televizionit.

Mbikëqyrja kostatoi se radiodifuzeri i plotëson kushtet minimale kadrovike, të përcaktuara me Rregullore.

Raporti mund të merret në këtë link:

ТV Каnal 5 PlusAccessibility

Accessibility