Mbikëqyrje kontrolluese ndaj operatorit Total TV

image_pdfimage_print

Shkup, 12.02.2018. – Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese programore ndaj operatorit të rrjetit publik të komunikimit elektronik Total TV nga Shkupi, me qëllim që të konstatohet nëse është vepruar sipas masës së shqiptuar paraparake, lidhur me ritrnasmetimin e shërbimeve programore që nuk janë të regjistruar në Agjenci.

Mbikëqyrja tregi se operatori në tërësi ka vepruar sipas masës së shqiptuar paraprake.

Raporti nga mbikëqyrja kontrolluse programore mund të merret në këtë linkAccessibility

Accessibility