Mbledhja nr.1 – 10.01.2019 drejtëpërdrejt në YouTube

image_pdfimage_print

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e parë për më datë 10.01.2019 (e enjte), me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i propozim-procesverbalit nga mbledhja e 48-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të realizuar më datë 26.12.2018.
  2. Shqyrtimi i raporteve tremujore për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për periudhën nga 01.10.2018 deri më 31.12.2018.
  3. Propozim për inicimin e procedurës për heqjen e lejes për emetim të radios.
  4. Propozim-aktvendim për refuzimin e Kërkesës për ndarjen e lejes pa shpallje të konkursit publik për emetim televiziv.
  5. Propozim-informatë deri te organi kompetent për të drejtat autoriale dhe të drejtat e përafërta.
  6. Informatë në lidhje me parashtresën e dorëzuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë (nr.03-29/1) nga data 04.01.2019.
  7. Propozim-vendim për furrnizim publik – shërbime nga Agjencia e punësimeve të përkohshme.
  8. Propozim-vendim për furrnizim publik – shërbim: bileta të aeroplanit.
  9. Propozim-vendim për furrnizim në vlerë të vogël: servisimi i kafematëve.
  10. Të ndryshme


Accessibility

Accessibility