Raporte nga mbikëqyrja e jashtëzakonshme pas parashtresave

image_pdfimage_print

Shkup, 12.06.2018 – Në bazë të parashtresave të marra, Agjencia realizoi një mbikëqyrje të jashtëzakonshme programore ndaj programit të TV Spektra nga Labunishta. Parashtresat kanë të bëjnë me respektimin e parimeve nga neni 48 dhe neni 54 paragrafi 3 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Me mbikëqyrjen është konstatuar se ky radiodifuzer më 5 qershor 2018 ka emetuar ligjëratë të sponsoruar fetare me titull “Nasihate të Ramazanit” që është në kundërshtim me nenin 54 paragrafi 5 nga Ligji.

Raportet e mbikëqyrjes së realizuar mund të merren në këto linke:

ТV Spektra – (neni 48 nga LSHMAA) – 12.06.2018

ТV Spektra – (neni 54 paragrafi 3 nga LSHMAA) – 12.06.2018Accessibility

Accessibility