Raporti i mbikëqyrjes së jashtëzakonshme pas parashtresës së qytetarit

image_pdfimage_print

Shkup, 12.06.2018 – Në bazë të një parashtrese nga një qytetar, Agjencia realizoi një mbikëqyrje të jashtëzakonshme programore të programit të televizionit nacional TV Telma. Parashtresa ka të bëjë me respektimin e parimeve nga neni 48 i Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Raporti nga mbikëqyrja e realizuar mund të merret në këtë link:

ТV Теlma – (neni 48 nga LSHMAA) – 12.06.2018Accessibility

Accessibility