Shqiptohet masa e vërejtjes ndaj Radio FM

image_pdfimage_print

Shkup, 11.06.2018. – Agjencia shqiptoi masën e vërejtjes, ndaj Radios RFM, në bazë të një mbikëqyrje të jashtëzakonshme programore me detyrë zyrtare lidhur me mosrespektimin e konstatuar të obligimit për zbatimin e së paku 80% të konceptit programor për të cilin i është dhënë leja gjatë një jave.

Mosrespektimi i këtij obligimi është konstatuar në një pjesë të programeve të Radio RFM, të emetuara më datë 23 deri më 29 prill 2018, periudhë në të cilën janë plotësuar vetëm 30% e konceptit programor për të cilën i është dhënë leja për emetim të radios.

Masa e shqiptuar mund të merret në këtë link:

RА RFМ – (neni 67 paragrafi 6 nga LSHMAA) – 11.06.2018Accessibility

Accessibility