Shqiptohet masa e vërejtjes ndaj TV Spektra

image_pdfimage_print

Shkup, 13.06.2018. – Në bazë të mbikëqyrjes së jashtëzakonshme programore pas parashtresës së marrë ndaj programit të TV Spektra si dhe mosrespektimit që është konstatuar sipas nenit 54 paragrafi 5 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Agjencia e shqipton masën e vërejtjes.

Mosrespektimi i këtij obligimi është konstatuar në një pjesë të programeve të TV Spektra, më 5 korrik 2018 ku është emetuar ligjëratë e sponsorisuar fetare me titull “Nasihate të Ramazanit”.

Masa e shqiptuar mund të merret në këtë link:

ТV Spektra – (neni 54 paragrafi 3 nga LSHMAA) – 13.06.2018Accessibility

Accessibility