Решение за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмските сервиси на КАБЕЛ- НЕТ

image_pdfimage_print

Скопје, 22.08.2018г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на редовен програмски надзор и констатирано непочитување на обврската за регистрација на програмските сервиси во Агенцијата, што е спротивно на член 141 од ЗААВМУ, на кабелскиот оператор КАБЕЛ- НЕТ му изрече решение за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмските сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата.

 

Агенцијата на операторот му наложи веднаш по приемот на оваа решение да го усогласи своето работење со одредбите од ЗААВМУ.

Изречената мерка е достапна на линкот:

КАБЕЛ-НЕТ – (член 141 од ЗААВМУ) – 22.08.2018Accessibility

Accessibility