Вонреден административен надзор врз радијата Медисон и Пулс

image_pdfimage_print

Скопје, 02.11.2020г. – Вонреден административен надзор за обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување,  Агенцијата изврши врз радио Медисон од Кичево и радио Пулс од Кавадарци.При надзорот беше утврдено дека радиодифузерите ги исполниле минималните кадровски услови утврдени во Правилникот.

Извештаите од надзорот се достапни на линковите:

РА Медисон – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 02.11.2020

РА Пулс – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 02.11.2020Accessibility

Accessibility