Вонреден административен надзор врз радио Аљбана Плус

image_pdfimage_print

Скопје, 05.11.2020г. – За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, вонреден административен надзор е извршен врз радио Аљбана Плус од Куманово.

Надзорот покажа дека радиодифузерот ги исполнил минималните кадровски услови утврдени во Правилникот.

Извештајот од надзорот е достапен на следнот линк:

РА Аљбана Плус – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 05.11.2020Accessibility

Accessibility