Трошоци на директорот на Агенцијата за втората половина на 2020-та година

image_pdfimage_print

Скопје, 31 декември 2020 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно заложбите за транспарентност и отчетност и следејќи ја воспоставената пракса на секои шест месеци да ги објавува трошоците на директорот д-р Зоран Трајчевски, ја известува јавноста за следново:

Директорот Трајчевски, при вршење на својата функција, во периодот од 01.07.2020 – 31.12.2020 година има направено трошоци во вкупен износ 113.268,00 денари и тоа по следните ставки:

  1. Трошоци за репрезентација – 96.140,00 денари.
  2. За службен мобилен телефон – 17.128,00 денари.


Accessibility

Accessibility