Правилник за обврските за емитување македонски аудиовизуелни дела и музика

image_pdfimage_print

Скопје, 29 јули 2021 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги подготви пречистен текст на Правилникот за обврските за емитување македонски аудиовизуелни дела и музика. Пречистениот текст на овој Правилник, ги опфаќа претходно усвоениот Правилник за обврските за емитување изворно создадена програма, музика, документарна и играна програма и Правилниот за негова измена и дополнување.

 

Со овој Правилник се пропишува начинот на примена на одредбите од член 92 од ЗААВМУ, во поглед на обврските на радиодифузерите за емитување програма изворно создадена како македонски аудиовизуелни дела на македонски јазик или на јазиците на етничките заедници кои не се мнозинство во РСМ и за емитување инструментална, вокална и/или вокално-инструментална музика изворно создадена во РСМ.Accessibility

Accessibility