Вонреден административен надзор врз Радио Б-97, Радио 7 и Сити Телевизија

image_pdfimage_print

Скопје, 18 октoмври 2021 – За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, вонреден административен надзор е извршен врз Радио Б-97, Радио 7 и Сити телевизија.

При надзорите не се констатирани прекршувања.

Извештаите од надзорите се достапни на следните линкови:

РА Б-97 – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 15.10.2021

РА 7 – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 18.10.2021

Сити Телевизија – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 15.10.2021Accessibility

Accessibility