Редовен административен надзор врз МРТ1, МРТ 2, МРТ 3, МРТ 4 и МРТ 5

image_pdfimage_print

Скопје, 25 февруари 2022г.  За законските обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците и за објава на идентификација на радиодифузерот, редовен административен надзор е извршен врз телевизиските програмски сервиси на Јавното радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА – МРТ 1, МРТ 2, МРТ 3, МРТ 4 и МРТ 5.

При надзорот не се констатирани прекршувања на обврските од ЗААВМУ и Законот за медиуми.

Извештаите се достапни на линковите:

МРТ 1 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.02.2022

МРТ 2 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.02.2022

МРТ 3 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.02.2022

МРТ 4 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.02.2022

МРТ 5 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.02.2022Accessibility

Accessibility