Дополнет Дневен ред за седницата бр.33 – 25.09.2020 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 33-та седница ја закажа за 25.09.2020 година (петок), со почеток во 14:00 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 32-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 10.09.2020 година.
 2. Предлог-одлука за Ребаланс на финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020-та година.
 3. Предлог за покренување постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување на радиодифузер.
 4. Предлог за изрекување мерка на Трговско радиодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО Штип за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
 5. Предлог за изрекување мерка на Трговско друштво за радиодифузија ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
 6. Предлог за изрекување мерка на Трговско друштво за радио – дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
 7. Предлог за изрекување мерка на Трговско радиодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО Штип за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
 8. Предлог за изрекување мерка на Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА ПОЛОГ ДООЕЛ Тетово за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
 9. Предлог за изрекување мерка на Трговско радиодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО Штип за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и Правилникот за заштита на малолетните лица.
 10. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на Радио Фама од Тетово.
 11. Предлог-oдлука за одобрување средства за пристап до Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар на РС Македонија.
 12. Разно


Accessibility

Accessibility