ДРИМ САТ ИПТВ с.Чегране Гостивар 

image_pdfimage_print

2021 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена:

Реемитување програмски пакети; Употреба на јазикот

Контролен перограмски надзор Дрим Сат ИПТВ – (член 141 од ЗААВМУ) – 16.06.2021

Редовен програмски надзор Дрим Сат ИПТВ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 28.05.2021

  • Решение за преземање мерка јавна-опоменаДрим Сат ИПТВ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 03.06.2021

2020 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена:

Реемитување програмски пакети; Употреба на јазикот

Редовен програмски надзор –  ДРИМ САТ ИПТВ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗАВМУ) – 08.10.2020

Редовен програмски надзор – ДРИМ САТ ИПТВ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 15.06.2020

Контролен програмски надзор – ДРИМ САТ ИПТВ – (член 141 од ЗААВМУ) – 07.07.2020


2019 година

 Accessibility

Accessibility