Еко радио

image_pdfimage_print

2020 година

Извештаи од спроведени надзори

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

Вонреден административен надзор Еко радио (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 26.10.2020

Вонреден административен надзор Еко радио – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 06.10.2021


2019 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Програмски концепт

– Редовен административен надзор Еко радио (член 15 став 5 од ЗААВМУ) – 15.05.2019

  • Решение за мерка јавна опомена Еко радио (член 15 став 5 од ЗААВМУ) – 15.05.2019

– Контролен административен надзор Еко радио  (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 31.07.2019

 Accessibility

Accessibility