1

Записник од продолжение на 19-та седница од 14.05.2020

pdf Записник од прво продолжение на 19-та седница од 14.05.2020