Коригиран дневен ред за Седница бр.15 – 25.03.2020 година

image_pdfimage_print

Врз основа на Уредбата за прекин на сите дејствија за спроведување на изборите донесена од Владата на 21.03.2020 година, Агенцијата објавува коригиран Предлог-дневен ред за 15-та седница на Советот, закажана за 25.03.2020 година, која ќе се одржи преку видео конференциска врска со почеток во 14:30 часот.

              Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од прво продолжение на 11-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 05.03.2020 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 5-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.03.2020 година.
  3. Усвојување на Предлог-записник од 14-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.03.2020 година.
  4. Предлог-одлука за зголемување на финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020-та година.
  5. Предлог-одлука за доделување финансиска помош-донација за справување со последиците од Коронавирусот Covid-19.
  6. Предлог за утврдување на став на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во однос на резултатот од извршената ревизија од независниот ревизор за 2019 година.
  7. Предлог-годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2019 година.
  8. Информација за плаќање годишна членарина за ЕПРА за 2020 година.
  9. Предлог-решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за радио емитување на ТРД ЈОН-РАДИО ДОО Струга.
  10. Разно


Accessibility

Accessibility