Лајм

image_pdfimage_print

2018 година

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена

Oбјавување импресум, податоци за седиште, печатница, датум на печатење или препечатување и број на печатени примероци

Контролен административен надзор Лајм – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 07.12.2018

Редовен администратиен надзор Лајм – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2018Accessibility

Accessibility