1

Либи на македонски јазик

2020 година

Извештаи од извршени надзори

Обврски за објава на сопственичка структура, Импресум

Редовен административен надзор Либи (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020

Редовен административен надзор Либи (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 27.02.2020


2018 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум, Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Либи (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 31.10.2018

Редовен административен надзор Либи  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 20.06.2018

Коригиран извештај од редовен административен надзор Либи (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 05.03.2018

Редовен административен надзор Либи  (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 19.04.2018