МТЕЛ ДООЕЛ Скопје

image_pdfimage_print
2022 година
Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Задолжително обезбедување на каналите на Јавниот сервис

Контролен програмски надзор МТЕЛ – (член 141 од ЗААВМУ) – 22.08.2022

Редовен програмски надзор МТЕЛ – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 10.08.2022

Редовен програмски надзор МТЕЛ – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 10.08.2022 

  • Мерка јавна опомена МТЕЛ (член 141 од ЗААВМУ) – 12.08.2022

Редовен програмски надзор Мтел – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 15.06.2022

Редовен програмски надзор Мтел – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 15.06.2022

2021 година
Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Задолжително обезбедување на каналите на Јавниот сервис

Редовен програмски надзор – Мтел – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 17.12.2021

Редовен програмски надзор – Мтел – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 17.12.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена –  Мтел – (член 141 од ЗААВМУ) – 28.12.2021

Контролен програмски надзор Мтел – (член 141 од ЗААВМУ) – 29.12.2021Accessibility

Accessibility