Одлуки/акти од седница бр.32 од 10.09.2020

image_pdfimage_print

pdf   Решение за преземање мерка -јавна опомена на МРТ2 за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ 

pdf  Решение за преземање мерка-јавна опомена на ТВ Сонце за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ 

pdf Решение за преземање мерка јавна-опомена на ТВ Шутел за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ

pdf  Решение за преземање мерка-јавна опомена на ТВ Полог за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ

pdf   Решение за преземање мерка-јавна опомена на ТВ К&М КИСС&МЕНАДА  за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ

pdf   Решение за преземање мерка-јавна опомена на ТРД КОМПАНИ 21-М за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ

pdf   Решение за преземање мерка -јавна опомена на ТВ Канал ВИС  за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ

pdf   Решение за преземање мерка-јавна опомена на ТВ Шутел за прекршување на член 92 став 3 од ЗААВМУ

pdf    Решение за преземање мерка-јавна опомена на ТРД КОМПАНИ 21-М за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и на Правилникот за заштита на малолетни лица 

pdf   Решение за преземање мерка-јавна опомена на ТРД Клан Мацедониа за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и на Правилникот за заштита на малолетни лица

pdf   Решение за преземање мерка-јавна опомена на ТВ Шења за прекршување на член 55 став 7 од ЗААВМУ 

 Accessibility

Accessibility