Одлуки/акти од седница бр.33 од 25.09.2020

image_pdfimage_print

pdfОдлука за промена на сопственичка структура на ТРД РАДИО ФАМА ДОО Тетово

pdfОдлука за ребаланс на Финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020 година

pdf Решение за мерка јавна опомена на ТРД телевизија ИРИС ДОО Штип за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ 

pdf  Решение за мерка јавна опомена на ТРД телевизија ИРИС ДОО Штип за прекршување на член 14 од Законот за медиуми

pdf   Решение за мерка јавна опомена на Трговското друштво за радиодифузија ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ

pdf  Решение за мерка јавна опомена на Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА ПОЛОГ ДООЕЛ Тетово за прекршување на член 14 од Законот за медиуми

pdf  Решение за мерка јавна опомена на Трговското друштво за радио – дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ 

pdfРешение за мерка јавна опомена на Трговското радиодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО Штип за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ

 Accessibility

Accessibility