Одлуки/акти од седница бр.7 од 01.03.2021

image_pdfimage_print

pdfОдлука за начинот на реализирање на Одлуката за одобрување на средствата од Буџетот на РСМ за 2021

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – РД НАША ТВ Скопје

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – ТДРД ТВ ШУТЕЛ Скопје

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – ТРД КАНАЛ-21 Велес

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – ТРД КТВ Кавадарци

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – ТРД ПРОТЕЛ Пробиштип

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за тв емитување – ТРД СИТИ Телелвизија Скопје

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – ТРД ТВ ГУРРА Кичево

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – ТРД ТВ ДУЕ Гостивар

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – ТРД ТВ ЕРА Скопје

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – ТРД ТВ ЗДРАВКИН Велес

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – ТРД ТВ КАНАЛ ФЕСТА Куманово

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – ТРД ТВ КОХА Тетово

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – ТРД ТВ КОЧАНИ-ЛД Кочани

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – ТРД ТВ МТМ Скопје

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – ТРД ТВ НОВА Гевгелија

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување – ТРД ТВ СВЕТ Свети Николе

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за РА емитување – ТРД АРАЧИНА с.Арачиново

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за РА емитување – ТРД Б-97 Битола

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за РА емитување – ТРД КАПИТОЛ ФМ Скопје

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за РА емитување – ТРД КОМЕТА 2000 Гостивар

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за РА емитување – ТРД МОДЕА Свети Николе

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за РА емитување – ТРД РАДИО АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ Кичево

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за РА емитување – ТРД Радио ВАТ Скопеј

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за РА емитување – ТРД Радио КАНАЛ 77 Штип

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за РА емитување – ТРД РАДИО УСКАНА-ПЛУС Кичево

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозволата за РА емитување – ТРД РФМ СкопјеAccessibility

Accessibility