Одлуки/акти од седница бр.8 од 16.03.2021

image_pdfimage_print

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за МРТ2  за прекршување на чл. 50 став 3 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за МРТ2 за прекршување на чл.51 став 1 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за МРТ3 за прекршување на чл.14 од Законот за медиуми

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за МРТ3 за прекршување на чл.51 став1 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за МРТ4 за прекршување на чл.14 од Законот за медиуми

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за МРТ4 за прекршување на чл.51 став1 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за МРТ4 за прекршување на чл.92 став 1 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за МРТ5 за прекршување на чл.51 став 1 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за МРТ5 за прекршување на чл. 50 став 3 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТВ Ирис за прекршување на чл.50 став 3 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД КЛАН МАЦЕДОНИА Тетово за прекршување на чл.14 од Законот за медиуми

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД КОМПАНИ 21-М Скопје за прекршување на чл.92 став 1 од ЗААВМУ

 

 

 Accessibility

Accessibility