Одлуки/акти од 15-та седница од 15.04.2022

image_pdfimage_print

pdfРешение за запирање постапка за одземање дозвола на ТВ Сонце Прилеп

pdfЗаклучок во врска со Студијата за утврдување на оправданост за објавување јавен конкурс

pdfРешение за преземање мерка – јавна опомена за ТВ Канал 5 за прекршување на член 53 став 2 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТВ Сител за прекршување на член 53 став 2 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка – јавна опомена за ТВ Канал 5 за прекршување на член 53 став 5 и став 17 алинеја 2 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка – јавна опомена за ТВ Сител за прекршување на член 53 став 5 и став 17 алинеја 2 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка – јавна опомена за ТВ Канал 5 за прекршување на член 101 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка – јавна опомена за ТВ Сител за прекршување на член 101 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка – јавна опомена за ТВ 24 Вести за прекршување на член 55 ставови 5, 6 и 7 од ЗААВМУAccessibility

Accessibility