1

Одлуки/акти од 24-та седница од 01.09.2021

pdf ТРД СИТИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје – Решение за преземање мерка јавна опомена за прекршување на член 92 став 3 од ЗААВМУ