1

Одлуки/акти од 33-та седница од 17.11.2021

pdf Одлука со која се одобрува ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2021-та година

pdf  Нацрт-годишен план за вршење административен надзор за 2020 година

pdf Нацрт-годишен план за вршење програмски надзор за 2022 година

pdf Нацрт-програмата за работа на АВМУ за 2022 година (со Нацрт-програма на планирани активности и Нацрт-финансиски план за 2022 година)

pdf   Извештај за емитувано ППР за време на втор круг од Локални избори во општина Дебар

pdf  Извештај за емитувано ППР за време на втор круг од Локални избори 2021