Одлуки/акти од 33-та седница од 25.08.2022

image_pdfimage_print

pdfЗаклучок за покренување на прекршочна постапка против ТРД ТВ К&М КИСС&МЕНАДА ДООЕЛ Тетово поради прекршување на член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик 

pdf Решение за јавна опомена за Трговско друштво за радио – дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и на член 19 од Правилникот за заштита на малолетните лица 

pdfРешение за јавна опомена за Трговско друштво за радио – дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје заради прекршување на член 14 од Законот за медиуми 

pdf Решение за јавна опомена за Трговско друштво за радио – дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ 

pdf  Решение за јавна опомена за Трговско друштво за радио – дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ за прекршување на член 92 став 1 од ЗААВМУ 

pdf   Решение за јавна опомена за ТРД телевизија ИРИС ДОО Штип за прекршување на член 15 од Законот за медиуми 

 Accessibility

Accessibility