Одлуки/акти од 37-та седница од 22.12.2021

image_pdfimage_print

pdfГодишен план за вршење програмски надзор во 2022 година

pdfГодишен план за вршење административен надзор за 2022 година

pdfПрограма за работа за 2022 година

pdfОдлука за промена на сопственичката структура на ТРД ТВ СИТИ

pdf Одлука за доделување финансиска помош (донација) за радиодифузерите во 2022 година 

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД Г-ТВ од Гостивар за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД Г-ТВ од Гостивар за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД Г-ТВ Гостивар за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена за ТРД ТВ ГУРРА Кичево за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД ТВ ГУРРА Кичево за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ

 

 

 Accessibility

Accessibility