Одлуки/акти од 38-та седница од 24.12.2021

image_pdfimage_print

pdfОдлука за промена на сопственичката структура на РА Урбан ФМ

pdf Решение за изрекување мерка јавна опомена на ТРД СИТИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 92 став 1 од ЗААВМУ 

pdfРешение за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ 

pdf Решение за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар за прекршување на член 55 став 5 од ЗААВМУ

pdf Решение за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ

pdfРешение за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар за прекршување на член 14 од Законот за медиуми

pdfРешение за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ АЛФА за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и на членовите 16 и 17 од Правилникот за заштита на малолетните лица

pdf Решение за изрекување јавна опомена на операторот МТЕЛ од Скопје за прекршување на член 141 од ЗАВМУ

pdfОдлука за поведување на постапка за утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација за ТРД СИТИ Телевизија Скопје

pdfРешение за запирање на поведена постапка за утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација за ТВ НОВА Гевгелија

pdf Заклучок за начинот на одржување на седници на СоветотAccessibility

Accessibility