„Портрет“ – издавач Антиќ Медиа ДОО Скопје

image_pdfimage_print

2021 година

Извештаи од извршени надзори:

Импресум

Контролен административен надзор – Портрет – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 28.09.2021

Вонреден административен надзор Портрет – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 12.04.2021

  • Изречена мерка јавна опомена Портрет – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 25.05.2021

2020 година

Извештаи од извршени надзори:

Импресум

Вонреден административен надзор Портрет (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.05.2020

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Портрет (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020


2018 година

 Accessibility

Accessibility