Седницата бр.25 – 24.06.2020 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 25-та седница ја закажа за 24.06.2020 година (среда), со почеток во 12:00 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 24-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 22.06.2020 година.
  2. Предлог-упатство за лимитите за платено полититичко рекламирање за Изборите во 2020 година.
  3. Разно


Accessibility

Accessibility