Седницата бр.29 – 27.07.2020 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 29-та седница ја закажа за 27.07.2020 година (понеделник), со почеток во 14:00 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 28-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 16.07.2020 година.
  2. Извештај од изборното медиумско претставување за време на Предвремените парламентарни избори 2020 година.
  3. Предлози за поведување прекршочни постапки за прекршувања на Изборниот законик.
  4. Предлог за изрекување мерка на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и Правилникот за заштита на малолетните лица.
  5. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка–услуга: Истражување – Анализа на родовите прашања и на начинот на прикажување на жените и мажите во програмите на радиодифузерите.
  6. Разно

 Accessibility

Accessibility