Седницата бр.31 – 19.08.2020 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 31-та седница ја закажа за 19.08.2020 година (среда), со почеток во 14:00 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 30-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.07.2020 година.
  2. Предлог-одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс на регионално ниво.
  3. Предлог- заклучок за повторно објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово
  4. Предлог-одлука за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово.
  5. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга: Одржување Денови на медиумска писменост 2020.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility