Седницата бр.34 – 25.09.2020 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 34-та седница ја закажа за 25.09.2020 година (петок), со почеток во 14:30 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 33-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 25.09.2020 година.
  2. Предлог за давање одобрување за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2020 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  3. Разно


Accessibility

Accessibility