Седницата бр.38 – 21.10.2020 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 38-та седница ја закажа за 21.10.2020 година (среда), со почеток во 14:10 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 7-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.10.2020 година.
 2. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 36-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 14.10.2020 година.
 3. Усвојување на Предлог-записник од 37-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.10.2020 година.
 4. Разгледување на кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од 01 јули до 30 септември 2020 година.
 5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на операторот ТОТАЛ ТВ од Скопје за прекршување на чл.141 од ЗАВМУ.
 6. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на операторот ТОТАЛ ТВ од Скопје за прекршување на чл.143 став 5 од ЗАВМУ.
 7. Предлог-решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје.
 8. Предлог-решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД Јован Трпески ТВ МОРИС ДООЕЛ Охрид.
 9. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга: Печатарски услуги.
 10. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка–услуга: Технички преглед на лифтови и платформа.
 11. Предлог-одлука за одобрување на финансиски средства за обновување на 2 кориснички пристапи на електронската база на прописи на „Службен весник на Република Северна Македонија“.
 12. Разно


Accessibility

Accessibility