Седницата бр.44 – 10.12.2020 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 44-та седница ја закажа за 10.12.2020 година (четврток), со почеток во 17:10 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

  1. Усвојување на Предлог-записник од 43-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 04.12.2020 година.
  2. Предлог-одлука за одземање на дозвола за телевизиско емитување на радиодифузер.
  3. Разно


Accessibility

Accessibility