Седница бр.10 – 27.02.2020 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 10-та седница ја закажува за 27.02.2020 година (четврток), со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 9-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.02.2020 година.
  2. Предлог-одлука за усвојување на годишната сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2019 година.
  3. Предлози за запирање на постапки за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување на радиодифузери.
  4. Разно


Accessibility

Accessibility