Седница бр.32 – 29.08.2019 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 32-та седница ја закажува за 29.08.2019 година (четврток), со почеток во 14:00 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 31-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 23.08.2019 година.
  2. Предлог–одлука за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на локално ниво на подрачјето на општина Дебар.
  3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО поради прекршување на член 15 став 3 од Законот за медиуми.
  4. Информација за промена на сопственичката структура на ТРД АЉБАНА ПЛУС ДООЕЛ-Куманово, без претходно доставено известување до Агенцијата и без одобрување од страна на Агенцијата, со Предлог-Одлука.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility