Седница бр.34 – 16.09.2019 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 34-та седница ја закажува за 16.09.2019 година (понеделник), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 33-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 05.09.2019 година.
  2. Предлог-одлука за поништување на Одлуката Уп.1 бр.08-387 од 21.08.2019 година за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД телевизија  ИРИС ДОО Штип.
  3. Предлог за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Вижн-БМ-ТВ Канал ВИЗИЈА ДОО Скопје.
  4. Информација во врска со Решението на Уставниот суд да не поведува постапка за оценување на уставноста и законитоста на „Упатството за начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите во Република Македонија“.
  5. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТРД ЕКСПРЕС-РАДИО од Струмица.
  6. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка-стока: автомобилски гуми за потребите на Агенцијата.
  7. Разно.

 Accessibility

Accessibility